שופטים פרק א 

הורשת הארץ (כיבוש ואי כיבוש) לאחר מות יהושע  
 
כיבושי שבטי יהודה ושמעון לאחר מות יהושע 
המלחמות בבזק, בירושלים ובחברון   .
את העיר ירושלים לכדו ושרפו באש, אך לא הצליחו להוריש את היבוסי מהאזור בירושלים בו ישב, כמסופר ביהושע טו,   .סג
  
כיבוש קרית ספר 
כלב אמר כי מי שילכוד את קרית ספר יקבל את בתו עכסה לאשה. עתניאל בן קנז לכדה וקבל את עכסה בת כלב לאשה. עכסה אמרה 
לאביה כי קבלו שטח יבש ובקשה שיוסיף לנחלתם "גולות" (מעיינות) מים וקבלה את גולות עילית ואת גולות תחתית   .
פרשה זו חזרה ונשנתה כאן לאחר שהוזכרה ביהושע ט יג, ו" -  יט   .
  
עזרת יהודה לשמעון בכיבושיו 
* בני קיני חותן משה עלו מיריחו "עיר התמרים" לשבת עם יהודה   .
* יהודה הלכו להלחם עם שמעון וכבשו את צפת (בדרום , ) עזה, אשקלון, עקרון ואזוריהן   .
יהודה הורישו את אזור ההר אך לא את אזור העמק, שם היה לכנענים יתרון עם רכב הברזל שלהם   .
* כלב בן יפונה קבל את חברון כאשר הובטח לו   .
פרשה זו חזרה ונשנתה כאן לאחר שנזכרה ביהושע י ד" -ו,  טו ט, -יג, ו"  יד   .
* הכתוב מציין כי גם בנימין, שגם להם היה חלק בירושלים, לא הצליחו להוריש את היבוסי   .
  
לכידת בית אל ע"י בית יוסף (אפרים, מנשה ובנימין) 
* בית יוסף תרו את האזור לפני שעלו עליו למלחמה ("ויתירו בית יוסף   ").
* הם לא מצאו את פתח העיר, ולכן נעזרו באדם שראו יוצא מהעיר והבטיחו לו כי יעשו עמו חסד אם יראה להם את מבוא העיר   .
* האיש מבית אל, שנקראה לפנים לוז, הראה להם את פתח העיר וישראל מילטו אותו ואת משפחתו מגורל העיר   .
* האיש מבית אל/ לוז בנה עיר באזור לבנון שאותה קרא בשם עירו לוז   .
  
השבטים מתרשלים בהורשת הכנעני 
שבטי מנשה, אפרים, זבולון, אשר, נפתלי ודן לא הורישו את הכנענים כמו שהיה עליהם לעשות, וזאת למרות שהיו חזקים מהם, דבר 
המתבטא בכך שהם שמו את הכנענים למס   .
התוצאה היתה שהכנענים המשיכו לשבת בקרב השבטים הללו  

 


© מבחנים, 2011-2012.