שופטים פרק ט 

  המלכתו של אבימלך ומשל יותם  
 
אבימלך משכנע את בעלי שכם להמליכו
הטיעונים בהם השתמש אבימלך כדי לשכנעם 1: . עדיף שימלוך בכם אדם אחד ולא שבעים אנשי (ם שבעים בני גדעון).   2. אני בן משפחה 
שלכם (מצד אמו   ).
אנשי שכם הסכימו להמליכו, ואבימלך הרג את כל אחיו, מלבד יותם שהצליח להסתתר   .
  
משל יותם 
המשל: המשל מופנה אל בעלי שכם. יותם מזכיר עצי זית, תאנה וגפן שאליהם פנו העצים  בבקשה למלוך, אך הם סירבו להצעה מפני שהם 
עסוקים ביצירת פירות . לאחר מכן פנו העצים אל האטד, שהוא שיח נמוך וקוצני, והציעו לו למלוך. האטד קבל את הצעתם ואף הציע להם 
לבוא לחסות בצלו (הצל שאין לו)... לא רק זאת, הוא אף איים על ארזי הלבנון שאם לא יקבלו את מרותו עליהם, תצא ממנו אש ותאכלם   .
הנמשל: * העצים שפנו בבקשה למלוך מסמלים את אנשי שכם.   * עצי הפרי מסמלים את אנשי ישראל היצרניים שמעדיפים להמשיך 
ליצור ולא להיות בעלי שררה.   * האטד מסמל את אבימלך שבקש לעצמו שררה למרות שאין לו מה להציע.   * ארזי הלבנון הרמים 
מסמלים את בעלי שכם, חשובי העיר, שאליהם פנה אבימלך   .
  
הטיעון: אתם מתנהגים בכפיות טובה כלפי גדעון. נתתם יד להריגת בניו והמלכתם עליכם את אבימלך   .
  
קללת יותם: אם נהגתם כהוגן עם בית ירובעל שמחו באבימלך וישמח הוא בכם. ואם לא נהגתם כהוגן תתעורר אש הריב והמחלוקת 
ביניכם לבין אבימלך   .
  
תחילת המחלוקת בין אבימלך לבעלי שכם 
לאחר שלוש שנות שררה של אבימלך שלח אלקים רוח רעה בינו לבין בעלי שכם, כי הגיעה עת נקמת דם בניו של גדעון. בעלי שכם החלו 
לשים לו מארבים כדי לתפשו, ותוך כדי כך תפסו בדרך אנשים מאנשי אבימלך וגזלו מהם   .
  
מרד געל בן עבד באבימלך  
* געל בן עבד ואחיו היו מאחד היישובים באזור שכם. בהגיעם לשכם בטחו בעלי שכם בגעל   .
געל יזם מרד באבימלך והחליט לצאת להלחם בו. זבול שר העיר, שהיה מתומכי אבימלך, שמע זאת והודיע על כך לאבימלך, בתוספת 
עצה להתכונן ולהקדים לצאת כנגד געל למלחמה   .
* געל לא ידע כי דבריו נודעו לזבול, וכשראה אנשים יורדים מההרים אמר זאת לזבול וקבל בתגובה הטעייה: זבול אמר "צל הרים אתה 
רואה כאנשים   ".
* בפעם השנייה שראה אנשים מתקרבים, שוב אמר זאת געל לזבול והפעם נענה: הלא אתה רצית להלחם באבימלך, אם כך – צא והלחם   .
* תוצאת הקרב: מרד געל באבימלך לא הצליח   .
  
לכידת שכם והריגת אנשיה ע"י אבימלך 
* אבימלך חלק אנשיו לשלושה ראשים וחכה לשעת הבוקר, בה יצאו רוב הגברים לעבוד בשדות   .
* קבוצה אחת מאנשי אבימלך חסמה את הכניסה חזרה לעיר, ושתי הקבוצות האחרות הכו את  העובדים בשדות   .
* לאחר מכן נלחם אבימלך בתוך העיר שכם, הרג אנשיה, הרס העיר וזרעה מלח   .
* האנשים שנותרו בעיר התבצרו במגדל שכם. אבימלך שרף המגדל והרג כל המתבצרים בו   .
  
המלחמה בתבץ ומות אבימלך  
* אנשי תבץ תמכו בבעלי שכם. גם הם נסו מפני אבימלך אל מגדל העיר   .
* אבימלך התכוון לשרוף המגדל בתבץ, כפי ששרף המגדל בשכם   .
* אשה השליכה את האבן העליונה של הריחיים על ראש אבימלך וגרמה לגסיסתו   .
* אבימלך בקש מנערו שיחיש את מות

© מבחנים, 2011-2012.