סיכום השיר משאלות 

 תוכן השיר
 
השיר משאלות פותח במילה אני רוצה מה שמחבר את תוכנו של השיר לכותרת .
השיר הוא פירוט שלמשאלתה של הדוברת.
מכאן נשאלת השאלה: מהי אותה משאלה של הדוברת?
את משאלתה מפרטת הדוברת באמצעות רשימה ארוכה של אותם הדברים אשר היא רוצה וממעיטה
לפרט את אותם הדברים שאיננה רוצה.
היא רוצה לחיות חיים שלווים ללא מלחמות.
היא רוצה חיים בהם יש לידה והתחדשות, אחווה בין אדם לזולתו ושלום בין העמים.
היא רוצה קירבה לטבע.
היא לא רוצה מלחמות בשתי הפעמים בהם מזכירה הדוברת את המילה לא ההקשר הוא למלחמות, מה
שמדגיש את סלידתה מהן.
לא מלחמות ולא מדי צבא אלה אהבה וכאן היא משתמשת בארמז למקור המקראי: סיפור כותונת הפסים
שקיבל יוסף מאביו יעקב כאות לאהבתו אליו.
היא מייחלת ל­"תמרון של פרחים לבנים", לבן המסמל שלום של הפסקת אש בניגוד לתמרון צבאי בשעת
מלחמה. היא מבקשת "לוח בריתות ו­ כיכר האחווה" ידוע שהשיר נכתב בשנת 1967 תקופת מלחמת
ששת הימים, תקופה בה סער המזרח התיכון לכן היא מבקשת "מפרשי שלום בים התיכון".
השיר מסתיים בלידה בתינוקות סמל לפריחה והתחדשות ולא מוות במלחמו

אמצעים אומנותיים אותם ניתן לזהות בשיר ותרומתם לתוכן:
 
● ריבוי והמעטה­ בתופעה זו של ריבוי והמעטה מדגישה את סלידתה של הדוברת ממלחמות והרצון
שלה לחיות חיי שלום ואחווה.
● בשיר מתוארות תמונות רבות המקפיצות אותנו ממקום למקום במהירות. מהאדמה לשמיים
מהפרדסים לים. למשל "כרכום ורוד בנקיקים" "כריזנטמות לבנות­ בגנים" "מפרשי שלום על הים
התיכון".
תרומתו של תיאור קופצני זה ממקום למקום בארץ, מאירוע היסטורי לספור מקראי היא
בכך שמשאלתה של הדוברת בניגוד למשאלה אישית של היחיד הינה בעצם בקשה עבור
כולם. השיר איננו שיר משאלה אישית. היא מבקשת עבור כולם משאלותיה הן ציבוריות
לאומיות.
● מבנה של רשימה: השיר בנוי מרשימה ארוכה של דברים המצטרפים ביחד ומבטאים את משאלתה
לשלום ,לחיים ללא מלחמות לחיים המאפיינים אותם : לידה, פריחה וצמיחה. באמצעות השורות
הקצרות ישנה הדגשה של הדברים. כל אחת מהמילים מקבלת את המקום הראוי לה (שורה
משלה) היא מובלטת ומודגשת וכולן ביחד יוצרות את משאלתה הציבורית לאומית של הדוברת.
● מטאפורה : (השאלה) המטאפורה היא סוג של דימוי היוצר זהות משתמעת בין שני
דברים שונים, תכונה מסוימת מושאלת מדבר אחד לדבר שני ומעניקה לציור הלשוני
החדש משמעות נוספת ויופי מעל ומעבר להיגיון הגלוי של הצירוף המילולי החדש.

 


© מבחנים, 2011-2012.