סיכום על הסיפור "עץ הדובדבן השבור"הסיפור עץ הדובדבן השבור מתחיל בדיאלוג, בדו-שיח, בין המורה לתלמיד דייב.
דייב הוא גיבור הסיפור. הסיפור מסופר מנקודת מבטו של דייב.
הוא נמצא בין 2 עולמות: בין עולם ביה''ס שמיוצג ע''י המורה העירוני והמשכיל לבין עולם הבית שמיוצג ע''י האבא-כפרי עני וחסר השכלה, בעל עקרונות ורגיש לכבודו.
דייב ניצב בין שני עולמות, זה גורם לו מבוכה ובלבול, אך הוא מתפקד כראוי בכל אחד מן העולמות.
מהלך הסיפור: דייב נענש ע''י פרופסור הרברט. דייב טיפס על עץ הדובדבן יחד עם חמשת חבריו כדי לרדוף אחר לטאה קטנה.
העץ נשבר בדיוק כאשר החוואי איף קרבטרי חרש שם בסביבה, תפס אותם וקנס אותם (חייב אותם) בשישה דולר.
כל אחד מהחברים שילם 1 דולר, אך לדייב לא היה כסף ולכן קיבל עונש להישאר אחרי הלימודים, לעזור לפרופסור הרברט כדי לשל בעד הנזק.
דייב הוא הילד היחיד במשפחה שיצא ללמוד אך לדייב היו הרבה עבודות בית, היה עליו לעבוד בחווה, הוא פחד מאביו שיכעס עליו בגלל שהגיע מאוחר הביתה מביה''ס.
אביו אכן כעס עליו מאוד אך כעס גם על ביה''ס ולכן הגיע למחרת לביה''ס כדי לדבר עם המורה, לנזוף בו על שהעניש את דייב.
*הילד מאוד חושש ממפגש של אביו עם ביה''ס אך המפגש מסתיים בהשלמה ובפיוס. המורה מצליח לפייס את האב ולבסוף נוצרים קשרים טובים בן האב למורה.
מפגש זה הוא המפנההשינוי באירועי הסיפור.
האב- מבין שעולמו החדש של הבן טוב יותר, הוא מתמלא גאווה מהתקדמותו של הבן ומקבל את עולמו של הבן.
הבן- רואה את אביו אחרת-הוא חש כלפי אביו הערכה וכבוד.
הוא ראה כיצד המורה קיבל את אביו ואיך התלמידים התייחסו אליו.
*סיום הסיפור- הקונפליקט (תסבוכת) של דייב נפתר!
הוא מצא דרך לחיות בשלום בשני העולמות.
זהו סיפור סגור.


© מבחנים, 2011-2012.