משל כבשת הרש 

קיימות דמיון בין משל כבשת הרש לבין חטא דוד עם בת שבע.
נקודות דמיון:
1. יש עשיר ועני.
2. העשיר גזל מהעני את הדבר היחיד שהוא מאוד אוהב.
נקודות שוני:
1. העשיר אכל את הכבשה והגיש ממנה לאורח, ובת שבע לא מתה.
2. דוד גרם למותו של אוריה, העשיר לא גרם למותו של הרש אלה גרם לו אבל.
3. במשל ישנו אורח שאין לדמותו מקבילה בנמשל.
 
מדובר במשל שיפוטי שמטרתו להביא את דוד לחרוץ דין על עצמו מבלי שיידע את מי הוא שופט. דוד גוזר על העשיר גזר דין מוות אך רק לאחר מכן הוא אומר שעליו לשלם את מחיר הכבשה פי 4.
נתן אומר לדוד "אתה האיש" כלומר אתה הוא האיש העשיר שזה אתה חרצת את דינו, ההוכחה שנתן לדוד בנויה על פי עיקרון הענישה מידה כנגד מידה.
 
בהצלחה!

© מבחנים, 2011-2012.