מחלה אקוטית ומחלות כרוניות 

מחלה אקוטית – מחלה שמופיעה בפתאומיות, נשארת לזמן קצר ואח"כ נעלמת   .
Acute disease
מחלות כרוניות  -  מחלה שמתפתחת באיטיות ונשארות לזמן רב   .
Chronic disease

© מבחנים, 2011-2012.