סיכום על גלילאו גלילייגלילאו גליליי נולד בפיזה שבאסטוניה ב5 בפברואר 1564, ב1581 החל ללמוד רפואה באוניברסיטת פיזה,
אך גילה שהוא נמשך למטמתיקה ולפילוספייה.
בשנת 1583 המציא את המאזניים ההידרוסטטיים.בשנת 1586 כתב את ספרו הראשון ,
La balancitta, , שתיאר את שיטתו של ארכימדס למציעת משקלים. גלילאו מצא עניין רב בכבידה 
ובתנועה של גופים ומחקר זה ליווה אותו לאורך כל חייו.
עד זמנו של גלילאו שלטה הודעה ככול שהמשקל הגוף גדול יותר, מהירות נפילתו על פני הקרקע 
תהיה מהירה יותר. הנחה זו מקורה בתורתו של הפילוסוף היווני אריסטו, גלילאו יראה על ידי ניסויים 
שדבר זה אינו נכון, ושמהירות נפילתו החופשית בריק אינה תלויה במשקל. ההסבר לקביעה נעוץ 
בחוק השני של ניוטון. עוצמת הכוח המופעל על הגוף הנופל תלויה גם במסתו, ולכן על הגוף בעל 
מסה גדולה יותר יופעל אומנם כוח משיכה גדול יותר, אך תאוצת הכובד שלו תישאר זהה לשל כל גוף 
אחר הנופל לידו, זאת בשל העובדה המפתיעה במקצת, שתאוצה, כלומר שנוי בתנע גוף, תלויה 
במסה אינרציאלית של אותו גוף. במלים אחרות, קשה יותר להאיץ גוף ככל שמסתו גדולה יותר. 
בתנאים רגילים, מסה אינרציאלית שווה למסה גרביטציונית, ולכן הן מקזזות זו את זו.
גליליאו בנה לעצמו טלסקופ יותר משוכלל מהטלסקופים הקיימים בתקופה זו. גלילאו הבחין בתופעות 
רבות בשמיים, שבאותה תקופה לא עלו על הדעת.
משפט גלילאו גליליי :
משפט החל בשנת 1613 , אך ב1616 קבע גלילאו במפורש שהוא רואה מודל מציאות פיזית וכתב 
ספרו "על תנועתם של גרמי שמיים". אינקביזיציה דנה בנושא זה והוחלת על גלילאו מאסר למשך כל 
חייו,( מאסר בית במקום בכלא).
אמרה מפורסמת של גליליאו " ואף על-פי-כן נוע תנוע" ( אל-אף ההוראה הכנסייתית הארץ תמשיך 
לנוע סביב השמש.
ב1642 נפטר גלילאו גליליי בביתו.
תרומתו של גלילאו גליליי:

במחקרים בתחום קינמתיקה, המצאת ופיתוח טלסקופ, חקר מערכת 
השמש וספרו המפורסם" מכתב על כתמי השמש". הוא נחשב לאבי "האוסטרונומיה המודרנית", 
אבי הפיזיקה המודרנית", אבי המדע המודרני!


© מבחנים, 2011-2012.