סיכום על פוטוסינתזהפוטוסינתזה:

פוטוסינתזה הוא התהליך בו נבנים חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים בעזרת אנרגית האור.
 

הפוטוסינתזה מתקיימת בצמחים (צמחים בעלי פרחים, טחבים, אצות), ובקבוצות אחדות של חיידקים. (לא מתקיימת בבעלי חיים, פטריות וברוב המיקרואורגניזמים).

הפוטוסינתזה היא הזנה אוטוטרופית - הצמח מייצר בעצמו את החומרים האורגניים הדרושים לקיומו, והוא אינו זקוק למקור אורגני אחר. זאת בניגוד להטרוטרופים – בעלי החיים – אשר חייבים לקבל חומרים אורגניים מוכנים. (ניזונים מיצורים אחרים).

שלבי הפוטוסינתזה - שלב האור ושלב החושך:

שני השלבים מתרחשים באור:

בכל אחד מהשלבים דרושה אנרגיה, בשלב האור האנרגיה באה מהאור, ובשלב החושך האנרגיה מגיעה מהאנרגיה שנוצרת בשלב האור, לא דרוש אור באופן ישיר, אבל דרוש שלב האור שדורש אור – משמע שלב החושך מתקיים באור.

שלב האור – (מחייב אור)

מתרחש בכלורופלסט – בטילקואידים (לא צריך את המילה הזו) שהם קיפולי הכלורופלסטים

המגיבים הם המים. תוצר סופי – חמצן. תוצרי ביניים ATP ועוד חומר ביניים אחד שמשמש נשא של המימנים. לא צריך לדעת את שמו. הוא משמש רק כמעביר של המימנים. תוצרי הביניים הללו יהיו מגיבים בשלב החושך – כלומר הם יתפרקו. כך שנטו הם לא תוצר במערכת השלמה.

בשלב האור יש הפיכה של אנרגית האור לאנרגיה כימית (ATP).

מה קרה למים? הם התפרקו לחמצן המשתחרר ועובר בדיפוזיה דרך הפיוניות לאטמוספירה, ולמימן שנקשר לנשא שהזכרנו קודם. (הנשא הזה ישחרר את המימן בשלב הבא, שלב החושך). תוך כדי כך השתחררה אנרגיה שמשמשת להרכבת ATP.

שלב החושך (שיכול להתקיים באור או בחושך)

מתרחש בנוזל הכלורופלסט (נקרא סטרומה ולא צריך לדעת את שמו)

המגיבים הם: CO2 , ATP והנשא מקודם (כל אלה הם תוצרי הביניים משלב האור).

התוצר הסופי הוא גלוקוז.

 כיצד הדברים מתחברים והיכן?

הכל כאמור מתרחש בכלורופלסט שהוא הגופיף המכיל את הכלורופיל.

ארגון הכלורופיל:

הכלורופיל מאורגן באופן מיוחד על פני הקרומים המקופלים שבכלורופלסט –זהו צבען ירוק בעל יכולת בליעה בעיקר של אור באורך גל של 700 ננומטר. האור הנבלע על ידי הכלורופיל גורם לעודף אנרגיה ולמצב בו הכלורופיל אינו יציב. מולקולת הכלורופיל נוטה לאבד במהירות את עודף האנרגיה ומסירתו למולקולה אחרת, היא מולקולת הנשא. כלומר, אנרגית האור גרמה לתהליך כימי – (מעבר של אלקטרון, אבל עניין האלקטרון הוא לא למבחן).

סיכום שלב האור:

1. המים התפרקו פירוק מלא

2.   הכלורופיל שינה מצב אנרגטי ובסופו של דבר מסר את האנרגיה כל שהתבצעה סינטזה של ATP וכן התקבלה מולקולת נשא "נתיב אקספרס" שהיא זמנית ונושאת איתה מימנים.

שלב החושך

שלב החושך נקרא גם שלב קיבוע CO2

בשלב האור אנחנו – בני האדם הרווחנו חמצן, אך מה הרוויח הצמח משלב האור? ומה יעשה בחומרים אלה? הצמח "הרוויח" ATP ומולקולת נשא מימנים.

בשלב החושך – ATP יתפרק ל- ADP + P , והאנרגיה תאפשר קיבוע של CO2 . ה- H שנישא על ידי מולקולת הנשא יפגוש את ה- CO2 ויתקבל גלוקוז.


© מבחנים, 2011-2012.