סיכום על תורת הגזעבמרכז האידיאולוגיה הנאצית עמדה תורת הגזע .  על פי תורת הגזע , ישנו  אי שווין טבעי  בין בני האדם .
האנושות מחולקת לגזעים שאינם שווים מטבעם - ישנם גזעים עליונים ונחותים. 
כדי לנוסת ולבסס את תורת הכזע באופן מדעי השתמש היטלר בעיוות של תורתו של דארווין שנקרא " דארוויניזם חברתי" . 
כזכור , לפי תורתו המקורית של דארווין , בטבע מקיימת מלחמת הישרדות מתמדת בין כל מיני החיות , כשמיני החיות החזקים שורדים והחלשים נכחדים . דארווין לא חילק בתורתו את האנושות לגזעים . ה "דארווניזם החברתי" השאיל את עיקרון מלמץ ההישרדות בטבע לחברה האנושית ואת מיני החיות הפך לגזעי בני האדם . בדיוק כמו בטבע גם בין בני האדם קיימת מלחמת הישרדות . סופה של מלחמה זאת יהיה בניצחון של הגזעים החזקים ובהשמדתם של הגזעים הנחותים . 

תורת הגזע מחלקת את בני האדם לשלוש קטגוריות
- יוצרי תרבות 
- נשאי תרבות
- מחריבי תרבות 

תורת הגזע שמה דגש מיוחד על טוהר הדם . על פי תורת הגזע הדם הוא האדם .


© מבחנים, 2011-2012.