סיכום בנושא דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל:בשנת 37 לפנה"ס הומלך הורדוס למלך היהודים. הורדוס היה מלך חסות שניהל את יהודה מבפנים כלמור את האוטונמיה הפנימית ביהודה הוא היה אחראי על הכלכלה, על הבנייה ועל החוקים והשפיטה. הורדוס נחשב למלך, ידיד ובעל ברית של העם הרומאי. אסור היה לו לנהל מדיניות חוץ והוא היה מחויב לשלושה דברים: נאמנות לרומא, מיסים וצבא מתי שרומא דורשת ממנו.רומא חילקה את הממלכה שלה לאזורים שכבשה בשתי צורות שליטה-שלטון ישיר-שליחת נציב למדינה ושלטון עקיף- מלך מתוך המדינה הכבושה ולשלוט על המקום דרכו ובכך לחסוך בהוצאות כספיות, צבא ותמנע מרידות בממלכה. הקיסר הרומי בחר דווקא בהורדוס מפני שגילה העדה לרומא והיה בנו של אנטיפטרוס שהיה מקורב לרומאים, הורדוס היה יהודי וחשבו שעצם העובדה ששמים מלך יהודי שישלוט על יהודה זה ימנע מרידות, ביהודה ישבו גם נוכרים והיה חושב שיהיה מלך שידע להסתדר איתם כי הורדוס אהד את התרבות האלינסטית והיה בקשר טוב עם הנוכרים.

© מבחנים, 2011-2012.