תגובות כימיות ובערה 

בערה ותגובות כימיות-

תהליך כימי שבו מתרכב החומר הבוער עם חמצן,תהליך זה מלווה בפליטת חום.

יש לדעת-

1.בבערה של יסוד נוצרת תחמוצת.

2.בבערה של פחממנים יש בערה שלמה.

יש שני סוגי בערות והן-

בערה מלאה-נוצרת כאשר יש כמות מספקת של חמצן,פחמן ומימן.

תוצריה הם פחמן דו חמצני ומים ופחמן הדו חמצני והמים אינם יכולים להמשיך להתרכב עם החמצן.

בערה חלקית-נוצרת כאשר אין כמות מספקת של חמצן בשביל להתרכב עם הפחמן והמימן.

נותרים מולקולות פחמן פנויות(פיח).

פחמן חד חמצני-גז מסוכן,תוצר של בערה לא שלמה,גורם לחנק מפני שמתחבר עם כדוריות הדם האדומות יותר בקלות מאשר החמצן.

 

 


© מבחנים, 2011-2012.