סיכום על המלחמה הקרההעולם המלחמה קרה:
תוצאות מלחמת העולם השנייה שינו את הסדר העולמי הישן. 
גרמניה פורקה מנשקה והיא חולקה לשתי מדינות. 
צרפת ובריטניה שניזוקו מתוצאותיה של מלחה"ע השנייה איבדו את מעמדן כמעצמות עולמיות.

ארה"ב וברה"מ ניו 2 מהמדינות הגדולות והמאוכלסות בעולם. אולם שתי המדינות נבדלו זו מזו בתחומים רבים. שיתוף הפעולה הצבאי שהיה בין 2 המדינות בתקופת מלחמת העולם השנייה הלך והתערער עם התקרבות הניצחון על מדינות הציר. הבדלי האינטרסים והשאיפות של שני הצדדים בלטו במידה גוברת והולכת והביאו בשנות ה-40 המאוחרות לקרע גלוי בין 2 המחנות הידוע בשם: המלחמה הקרה.
קרע שקיבל את הכינוי "מסך הברזל" ביטוי שתבע צ'רצ'יל ומציין כי יש גבול מוחלט ובלתי ניתן לגישור בין שני הגושים. הגוש המערבי שמובילה ארה"ב והגוש המזרחי בחסות ברה"מ.

מלחמה קרה - הגדרה: עימות גלובלי בין שני גושים עולמיים בכל תחומי החיים: כלכלה, תרבות, אדיאולוגיה, פוליטיקה, וצבא. העימות בא לידי ביטוי בשני צירי התפתחות: התפשטות ובלימה.
המלחמה הקרה נשענה על שילוב בין מירוץ החימוש, תפיסה כלכלית ואדיאולוגית, במטרה להגיע לשליטה עולמית כאשר יש מאמץ מצד שני הגושים להימנע מעימות צבאי ישיר.

ארה"ב - הייתה הדמוקרטיה הגדולה והוותיקה ביותר בעולם. היא קיימה משטר ליברלי, המבטיח את זכויות הפרט וכלכלה קפיטליסטית חופשית, במהלך המאה ה-20 עברה ארה"ב תהליך תיעוש וכלכלתה הפכה מודרנית ומשגשגת. ארה"ב הבטיחה את חופש הביטוי של אזרחיה ופעלה כדי להפיץ בעולם את הדמוקרטיה. אר"ב נהנתה גם מריחוקה מזירת הקרבות האירופית ולכן נפגעה פחות מהמדינות האחרות במלחמה.

ברה"מ - הייתה מדינה צעירה יחסית, שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה. ברה"מ הורכבה מאיחודם של מדינות ממזרח אירופה ואסיה והייתה המדינה הגדולה בעולם. המדינה הגדולה והמשמעותית ביותר בתוכה הייתה רוסיה, בברה"מ התקיים משטר טוטליטרי קומוניסטי שפיקח באופן הדוק על חיי האזרחים ומנע מהם זכויות בסיסיות: חופש ביטוי, חופש התארגנות, וכו'. המשטר הכלכלי בברה"מ שאף לחלק את הרכוש באופן שוויוני בין האזרחים כלכלת ברה"מ הייתה בלתי מפותחת והתבססה במידה רבה על חקלאות.

הגורמים למלחמה הקרה:
גורם אדיאולוגי - מאבק בין השקפה דמוקרטית ליברלית לבין השקפה קומוניסטית
שיטות פוליטיות - דמוקרטיה פלורליסטית ( = מגוון של דעות וסובלנות כלפי דעות) המבוססת על חירות האדם מול דיקטטורה טוטליטרית.
גורם כלכלי - ניגוד בין משק קפיטליסטי המבוסס על יוזמה פרטית לבין משק סוציאליסטי קולקטיבי.

דיקטטורת טרומן-1947:
תכנית פוליטית עולמית שנוסחה ע"י הנשיא האמריקני, לפיה ארה"ב והגוש המערבי, עזרו לכל מדינה שמתמודדת נגד הקומוניזם כדי לבלום את המשך החדירה הסובייטית באירופה.


© מבחנים, 2011-2012.