שלושה בני עורב סיכום 
פערי מידע
 
מה היו פעולותיו של האביר?
מה היה האירוע שקדם לעלילה?
כיצד מת האביר?
מה היו יחסיו עם העלמה?
האם היו נשואים?
האם גם הוא אהב אותה?
על מה שוחחו בפעם האחרונה שניפגשו?
מי היא משפחתו? אביו? אימו?
כיצד קיבלה משפחת העלמה את אהבתם?
האם שיתפה העלמה מישהו במצוקתה?
כיצד מתה העלמה?
האם כתבה העלמה יומן?
ואם כתבה, מה כתבה ביומנה?
 
מאפייני הבלדה
 
· סיפור התרחשות חריגה: נקמה, בגידה, אהבה והקרבה שאינן יודעות גבול
· מתן חשיבות לערכים כמו: אהבה, נאמנות, הקרבה עצמית, אומץ לב, יושר, כבוד, צדק וגבורה
· אווירה דרמטית
· טון מרוחק ולא אישי
· גיבורים מהמעמד החברתי הגבוה
· קצב התרחשות מהיר
· פערי מידע רבים
· שימוש רב בדו שיח ומיעוט בתיאורים
· מידע מפתיע ניתן בסיום שהוא לרוב טראגי
· חזרות מרובות
· שימוש רב בניגודים
· שימוש במספרים נוסחאיים
 
האביר
 
· האביר של ימי הביניים היה לוחם רכוב על סוס ועטוי שריון.
· היה עליו להיות בן אצילים.
· האביר התחנך מילדותו לקראת התפקיד.
· האביר נשבע להקדיש את חרבו לשרות אלוהים.
· עליו להיות אדיב, אמיץ ונאמן, עליו להיות נכון לסכן חייו למען אדוניו וחבריו ולהגן על חסרי הישע.
· בבלדה “שלושה בני עורב” ניתן ללמוד על האביר-הגיבור רק מן הסובב אותו.
· דמותו גדלה והולכת במהלך השיר עם המעבר מהתייחסות העורבים אליו, התייחסות הכלבים והנץ,העלמה והדובר.
· בסיום הבלדה הוא אביר לדוגמא הראוי לקנאה.
 
הכלבים והנץ
 
· מסימני ההיכר של האביר.
· שימשו אותו בשעת צייד וכעת שומרים על גופתו.
· מצטיינים במילוי תפקידם -סמל לנאמנות ולצייתנות.
· משלימים את תדמיתו המקובלת של האביר.
 
העורבים
 
•העורבים משמשים כפותחי מסך, העלילה מתרחשת לעיני הצופה כמו מעל במה.
•העורב מופיע כמנבא רעות, מכניס יסוד של מתח וסכנה.
•הבלדה מוצגת מנקודת מבטם של העורבים ומפיהם, דבר המעצים את תחושת הסכנה לכבודו של האביר המת.
•הופעתם כאוכלי נבלות מגבירה את החשש והסלידה.
•העורבים הם שלושה (מספר נוסחאי), הם שחורים (קונוונציה לרע) והם יושבים מעל ולכן נוצרת תחושה של חרדה ושל מתח לקראת הבאות.
•העורבים אינם נזכרים בהמשך אך תחושת נוכחותם קיימת לאורך כל הבלדה
•הפתיחה בשילוש הרע - שלושת העורבים, מדגישה את השילוש הטוב שבסיום
 
 
העלמה
 
· העלמה מתוארת מפי המספר עצמו ולא מפי העורבים -דבר המקנה חשיבות לדמותה.
· הופעתה מרשימה ודרמטית, מעין תמונה חגיגית:
מצעדה הישר
צבעה צהבהב
יורדת ממקום גבוה-רוממות
מופיעה אחרונה-הטובה מכולם
· חזרה מרובה ומודגשת על שם הגוף “היא” - להדגשת חשיבותה 
· קרובה מעבר לכל גבול - אינה נותנת למוות להפרידה מאהובה 
· הדגשה על עליונות האהבה: “נץ כזה וכלבים כאלה ואהבה כזו"

© מבחנים, 2011-2012.