מדינה דתית לאומית סיכוםמאפיינים :
  • לרוב כיפות סרוגות- זרם שדוגל בין חיבור הדת ללאום
  • תומכים במדינה דתית, אך גם דמוקרטית. מייחסים משמעות רבה להקמת בית לאומי ליהודים.
  • שואפים למדינה דתית אשר בתי המשפט יפסקו לפי ההלכה היהודית ושהשבת ומצוות אחרות ישמרו.
  • תומכים בשיתוף פעולה עם כל גווני האוכלוסיה כולל מפלגות שאינם דתיות.


דוגלים ב-3 דברים:

א. תורת ישראל-דת.

ב. עם ישראל-הדברות עם כל חלקי האוכלוסיה.

ג. ארץ ישראל- שאיפה לארץ ישראל השלמה.


© מבחנים, 2011-2012.