תהליך אנדותרמי ותהליך אקסותרמי 

השקעת אנרגיה בתהליכים כימיים-

(מקרר)תהליך אנדותרמי-תהליך כימי שקולט אנרגיית חום מהסביבה.

(מחמם)תהליך אכסותרמי-תהליך כימי שפולט אנרגיית חום לסביבה

אנרגיה בתהליכים-בהתנתקות של חומר מושקעת אנרגיה ואילו בהתחברות של חומרים יחדיו נפלטת אנרגיה.


© מבחנים, 2011-2012.