כתיבת סיכום בוררסיכום בורר הוא סיכום המתייחס לדברי כותב הטקסט בחלקים מתוך הטקסט.

תוכנו של הסיכום מתמקד בנקודות מסוימות שעליהן נדרש המסכם להתייחס במטלת ההבעה.

שלבי הסיכום :

1.שלב הקריאה:

*קראו את הטקסט בשלמותו .

2.טרום כתיבה :

א. ענו על השאלות הבאות אשר באמצעותן  תוודאו שהבנתם את הטקסט:

1. מה נושא הטקסט ?

2. מה נאמר בטקסט על הנושא ?

3. מה מטרת / כוונת כותב הטקסט ? (ליידע , להסביר תופעה /מקרה, לתאר

    תופעה/מקרה,לבקר תופעה/ מקרה  וכו' ).

4. מהי הסיבה לכתיבת הטקסט ? מה גרם לכותב לכתוב את הטקסט ?

5.מה עושה כותב הטקסט כדי להבהיר את כוונותיו / מטרותיו לנמענים ? (מביא

   דוגמאות ,מציג נתונים , משווה בין נתונים , מתאר תופעה וכו' )

3. שלב ההתארגנות לכתיבת הסיכום :

א. קראו שוב את המטלה הנדרשת .

ב . אתרו בטקסט את הפסקות או את המשפטים המתייחסים לרכיבי המטלה (היכן

      בטקסט מצוי תיאור 3 פריטי המטלה?).

ג.      סמנו את המשפטים ששייכים לכל רכיב.

ד.     יצרו משפט מכליל או כותרת תוכן לכל פסקה.

4 . שלב הכתיבה:

בסיכום חייבים להימצא 3 רכיבי מבנה ( או 2 בלבד )

פתיחה

הפתיחה  תכלול  2 משפטים מכלילים :

משפט 1 – ציון פריט אחד מת. הזהות של הטקסט (כותרת הטקסט , המוען, בימה  ותאריך).

משפט 2 – מטרת כותב הטקסט.

תוכלו להשתמש בניסוחים הבאים :

(משפט ראשון) נושאו של הטקסט   "  שם הטקסט  "  שפורסם ב.....      הוא .....

(משפט שני)כוונת כותב הטקסט היא ... ( להשוות ,להסביר ,לתאר ,לשכנע, להציג, ליידע  וכו' )

גוף הסיכום- התייחסות לפריטי המטלה

גוף הסיכום יכיל משפט פתיחה מכליל ע"פ המוצע להלן כותב הטקסט מתייחס לנושאים הבאים. העתיקו את רכיבי המטלה:  לדוגמה: כותב הטקסט מתייחס לתכונות ה........, לשימושים שעושה בו האדם ולהתפתחותו במאה הקודמת.

-       עתה העתיקו את משפטי המפתח שסימנתם  או את הכותרות שניסחתם בשלב ההתארגנות לכתיבה. (שלב  ג' ) .

-        הרחיבו כל משפט לפסקה תוך התבססות על תוכן הטקסט : הוסיפו פרטים חשובים מתוך הטקסט המתייחסים לרעיון המרכזי של הפסקה.

(במקרה שהכותב מעלה דוגמאות יש לציין את מספר הדוגמאות שמעלה הכותב ואת הנושא המשותף לכולן מבלי לפרט אותן . מוצע הניסוח הבא : כותב הטקסט מציג דוגמאות העוסקות בנושא .....)

לשון

-        השתמשו בתבניות לשוניות המתייחסות לכותב הטקסט:לטענת כותב הטקסט, לדברי כותב הטקסט, כותב הטקסט טוען ש, כותב הטקסט מתייחס ל... וכו')

-        השתמשו במילות קישור מגוונות (המבטאות קשרים לוגיים שונים:בנוסף לכך, כמו כן, לכן, אבל, וכו' ) בין המשפטים או בין הפסקות.

זכרו :

-        אין להשתמש ביותר מ- 2 מילות שעבוד / חיבור במשפט אחד ! !

-        מומלץ להשתמש ב- 2 מילות קישור שונות (לפחות) אך לא מעבר לכך.

-        אם עליכם להשתמש באותו קשר לוגי מספר פעמים, השתמשו במילים  נרדפות:

            לסיבה ותוצאה: כיוון ש/ מפני ש/כי , לכן, לפיכך   

         להשוואה: לעומת זאת,  בניגוד לכך, בעוד ש

         לניגוד: אך, אבל, אולם

               להוספה: ו, כמו כן, בנוסף לכך

-      סימני פיסוק: הקפידו לסיים כל משפט או פסקה בנקודה.

-        אין להשתמש בציטוטים (יש להשתמש אך ורק  בדיבור עקיף ולא ישיר)

                       -       אין להביע דעה אישית שלכם, אלא אך ורק את דעתו של  כותב הטקסט. לפיכך, אין להשתמש בגוף ראשון (אני/אנחנו) וכן לא               בכינויי   שייכות של גוף ראשון(שלי/שלנו) או בנטיית מילות היחס בגוף ראשון (לי/ לנו).

סיום

בסיום הסיכום תופיע מסקנתו הסופית של כותב הטקסט או הצעותיו לפתרונות .


© מבחנים, 2011-2012.