סיכום על HTML •  
  תגים בסיסיים
  <!DOCTYPE> מגדיר סוג מסמך STF
  <!--...--> מגדיר הערה STF
  <html> מגדיר מסמך HTML STF
  <body> מגדיר גוף המסמך (document's body) STF
  <h1> to <h6> מגדיר כותרות HTML STF
  <p> מגדיר פסקה STF
  <br /> מגדיר שבירת שורה (line break) STF
  <hr /> מגדיר קווים אופקים STF
  תגי עיצוב
  <acronym> מגדיר ראשי תיבות (acronym) STF
  <abbr> מגדיר קיצור (abbreviation) STF
  <address> מגדיר פרטים ליצירת קשר עבור מחבר / בעלים של המסמך STF
  <b> מגדיר טקסט מודגש STF
  <bdo> מגדיר כיוון הטקסט STF
  <big> מגדיר טקסט גדול STF
  <blockquote> מגדיר ציטוט ארוך STF
  <center> אסור לשימוש. מגדיר טקסט ממורכז TF
  <cite> מגדיר ציטוט STF
  <code> מגדיר טקסט של המחשב STF
  <del> מגדיר טקסט מחוק STF
  <dfn> מגדיר הגדרת המונח STF
  <em> מגדיר טקסט מודגש STF
  <font> אסור לשימוש. מגדיר גופן, צבע, וגודל של הטקסט TF
  <i> מגדיר טקסט נטוי STF
  <ins> מגדיר טקסט הוכנס STF
  <kbd> מגדיר טקסט מקלדת STF
  <pre> מגדיר טקסט מעוצב STF
  <q> מגדיר ציטוט קצר STF
  <s> אסור לשימוש. מגדיר טקסט חוצה TF
  <samp> מגדיר קוד מחשב פשוט STF
  <small> מגדיר טקסט קטן STF
  <strike> אסור לשימוש. מגדיר טקסט חוצה TF
  <strong> מגדיר טקסט חזק STF
  <sub> מגדיר טקסט מתחת לשורה STF
  <sup> מגדיר טקסט מעל שורה STF
  <tt> מגדיר טקסט טלטייפ STF
  <u> אסור לשימוש. מגדיר טקסט מודגש עם קו תחתון TF
  <var> מגדיר קטע הטקסט עם משתנים STF
  <xmp> אסור לשימוש. מגדיר טקסט מעוצב

  Frames תגי
  <frame /> מגדיר חלון או frame ב-frameset F
  <frameset> מגדיר frames F
  <noframes> מגדיר תוכן חילופי עבור דפדפנים שלא תומכים ב-frames TF
  <iframe> מגדיר frame מובנה TF


  תגי תמונות
  <img /> מגדיר תמונה STF
  <map> מגדיר תמונת מפה STF
  <area /> מגדיר איזור בתוך תמונת מפה (image-map) STF  תגי קישורים
  <a> מגדיר עוגן (anchor) STF
  <link /> מגדיר קשר בין מסמך ויעד חיצוני STF


  תגי רשימות
  <ul> מגדיר רשימה לא ממוספרת STF
  <ol> מגדיר רשימה ממוספרת STF
  <li> מגדיר רשימת פריטים STF
  <dir> אסור לשימוש. מגדיר רשימת תיקיות TF
  <dl> מגדיר רשימת הגדרות STF
  <dt> מגדיר מונח (פריט) ברשימת הגדרות STF
  <dd> מגדיר תיאור של מונח ברשימה מוגדרת STF
  <menu> אסור לשימוש. מגדיר רשימת תפריט TF


  תגי טבלאות
  <table> מגדיר טבלה STF
  <caption> מגדיר כיתוב הטבלה (table caption) STF
  <th> מגדיר תא כותרת בטבלה STF
  <tr> מגדיר שורה בטבלה STF
  <td> מגדיר תא בטבלה STF
  <thead> קבוצת תוכן כותרת בטבלה STF
  <tbody> קבוצת תוכן בטבלה STF
  <tfoot> קבוצת תוכן התחתון בטבלה STF
  <col /> מגדיר ערכי תכונות עבור אחת או יותר עמודות בטבלה STF
  <colgroup> מגדיר קבוצת עמודות בטבלה עבור עיצוב STF


  תגי סגנונות
  <style> מגדיר מידע על סגנון של הטקסט STF
  <div> מגדיר קטע במסמך STF
  <span> מגדיר קטע של מסמך STF


  Meta תגי
  <head> מגדיר מידע על המסמך STF
  <title> מגדיר כותרת של מסמך STF
  <meta /> מגדיר metadata על מסמך HTML STF
  <base /> מגדיר כתובת ברירת המחדל או יעד ברירת המחדל עבור כל הקישורים בדף STF
  <basefont /> אסור לשימוש. מגדיר גופן ברירת המחדל, צבע או גודל הטקסט בדף TF


  תגי תכנות
  <applet> אסור לשימוש. מגדיר מוטבע היישומון (embedded applet) TF
  <noscript> מגדיר תוכן חיצוני עבור דפדפנים שלא תומכים בסקריפטים צד משתמש STF
  <object> מגדיר אובייקט מוטבע STF
  <param /> מגדיר פרמטר עבור אובייקט STF
  <script> מגדיר סקריפט צד משתמש STF

 


© מבחנים, 2011-2012.