ארבעת היסודות לקיומה של מדינהארבעת היסודות לקיומה של מדינה: 
הגדרה של מדינה - שטח מוגדר (מסומן בגבולות). על השטח יושבת אוכלוסייה המנוהלת ע"י שלטון. המדינה מנהלת את ענייניה תוך שמירה על ריבונותיה\עצמאותה. 

לכן ארבעת היסודות הם: 
1) שטח 
2) אוכלוסייה 
3) שלטון ומשטר 
4) עצמאות\ריבונות 

שטח: 
אזור גיאוגרפי המופרד מאיזורים אחרים ע"י גבולות 

שטח המדינה כולל: 
1) שטח יבשתי - פני הקרקע ומקורות המים שעליו 
2) מי חופין - רצועת הים הפתוח בקרבת מקום לחופי המדינה 
3) המדף היבשתי - חלק מקרקע הים סמוך ליבשה מתחת למי החופין 
4) תחום תת קרקעי - כל מה שנמצא מתחת לפני הקרקע 
5) תחום אווירי - מרחב האוויר מעל היבשה והמים 

דרכים לקביעת גבולות מדינה: 
1) התיישבות - התיישבות של אירופאים בצפון אמריקה, הביאה ליצירת ארצות הברית 
2) קניית קרקעות - יהודים עשירים או קק"ל קנו קרקעות מערבים בארץ ישראל 
3) כיבוש - שטחי אלזס לורן ספוחו אחרי המלחמ לצרפת 
4) הסכמה בין מדינית - צ'כוסלובקיה שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה פוצלה ב-1992 לצ'כיה וסלובקיה. 
5) היווצרות מדינות חדשות - לאחר מלחמת העולם הראשונה, החליטו על הקמת פולין. 
* כמובן שאין צורך לזכור את הדוגמאות הספציפיות האלה, אך חייבים לזכור את חמשת הדרכים. 

שטח מדינת ישראל: 
השלבים לקביעת גבולות המדינה: 
1) ב-1917 כבשו הבריטים את ארץ ישראל מידי הטורקים והוקמה יחידה מדינית בשם "פלשתינה - ארץ ישראל". גבולות אלה אושרו ע"י חבר הלאומים ע"י כתב המנדט שיתן לבריטניה. בתמורה למנדט התחייבה בריטניה להכשיר את התושבים לקבלת עצמאות ולהבטיח את בטחונם. 

2) ההכרזה באו"ם על גבולות החלוקה (1947). בכ"ט בנובמבר נקבע ע"י האום גבולות המדינה היהודית. ארץ ישראל חולקה ל- מדינה יהודית, מדינה ערבית, שטח בין לאומי (ירושלים). גבולות החלוקה לא באו לידי ביטוי בפועל מאחר שמדינות ערב התנגדו לחלוקה ופרצה מלחמת העצמאות, אשר שינתה את הגבולות הללו. 

3) קביעת גבולות הקו הירוק לאחר מלחמת העצמאות (1949). בסיום המלחמה שנמשכה כשנה נקבעו קווי שביתת הנשק. גבולות אלה סומנו במפה בצבע ירוק ומכאן שמם "הקו הירוק". הקו הירוק קבע את הגבולות עם המדינות: ירדן, סוריה, מצרים ולבנון. מדינת ישראל קבעה את ירושלים לבירתה. גבולות הקו הירוק התקבלו באו"ם ביום שישראל התקבלה כחברה באו"ם. 

4) מלחמת ששת הימים וגבולות הקו הסגול (1967). בחמישי ביוני 1967 פרצה מלחמת ששת הימים לאחר איום על קיומה של מדינת ישראל מצד מדינות ערב. ישראל כבשה את מדבר סיני ואת רצועת עזה מידי המצרים, את רמת הגולן מהסורים, את מזרח ירושלים, יהודה ושומרון מהירדנים. הפסקת אש שהוכרזה כעבור שישה ימים קבעה קווי הפסקת אש והם בצבע סגול. 

5) גבולות המדינה כיום: 
א) ישראל מצרים - בחוזה שלום שנחתם ב-1979 הוחלט כי ישראל מחזירה למצרים את חצי האי סיני (1982) את טאבה (1989) ונקבע הגבול הסופי. הגבול קיבל הכרה בין לאומית. 

ב)ישראל לבנון - גבול זה הוא הגבול הבין לאומי שנקבע ע"י הבריטים לאחר מלחמת העולם הראשונה. בחלקים שונים משמש הגבול "גדר טובה". ביטוי לקשרים עם אוכלוסיית דרום לבנון. מצפון לגדר הטובה קיימת רצועת הביטחון, המשמשת אזור מגן לישובי צפון ישראל. 

ג)ישראל סוריה - נשארו אותם הגבולות מאז 1967, כלומר גבולות הקו הסגול. מבחינת סוריה סופחה רמת הגולן לישראל. 

ד) ישראל ירדן - בחוזה שלום שנחתם עם ירדן ב-1994 נקבע כי נהר הירדן הוא הגבול וירושלים בידי ישראל. 

ה) ישראל פלשתינאים - בספטמבר 1993 נחתם הסכם להכרה הדדית בין אש"ף לישראל. הסכם לקראת אוטונומיה לערביי השטחים עד להסדר הקבע (בהדרגה) שתחילתו עזה ויריחו. 

אוכלוסיית מדינת ישראל: 
במשך כאלפיים שנה מאז חורבן בית המקדש השני כאשר היה רובו של העם היהודי בגולה, חיה בארץ ישראל אוכלוסייה יהודית דלילה ששמרה על רצף התיישבותי יהודי בארץ. כל אותו הזמן היהודים בגולה ציפו והתפללו ליום שבו כל העם היהודי יוכל לחזור למולדתו ולהקים בה מדינה יהודית ריבונית. 

מסוף המאה ה-19 הלך וגבר זרם היהודים שעלו לארץ ישראל ומיום הקמת המדינה הייתה אוכלוסיית היהודים לרוב במדינת ישראל. אוכלוסייה זו גדלה בעקבות ריבוי טבעי וכן גלי עלייה שונים. 

ערב הקמת מדינת ישראל היו בארץ גם תושבים שאינם יהודים בעיקר ערבים. מי שחי בתחומי הקו הירוק קיבל אזרחות ע"פ החוק. 

במדינת ישראל קיימים שני חוקים המגדירים את האזרחות בה: חוק השבות וחוק האזרחות. 

משטר ושלטון: 
המשטר היא מערכת העקרונות והרעיונות או השיטות. 
השלטון הוא ההנהגה ומוסדות השלטון. (במדינת ישראל: הרשות המבצעת - ממשלה, רשות מחוקקת - כנסת, רשות שופטת - בית משפט). רוב המשטרים בימינו מחולקים לשתי סוגים - דיקטטורי ודמוקרטי. 

דמוקרטיה: 
1) האזרחים בוחרים מרצונם את נציגיהם. 
2) הנציגים מנהלים את ענייני המדינה לתקופה מסויימת 
3) בבחירות מתחרות מפלגות וכל אחר רשאי לבחור ולהיבחר. 
4) סמכויות השלטון מרוכזות בידי מספר גופים המקבילים אחד את השני ומגנים על זכויות הפרט. 
5) מאופיין בליברליות - כל בני האדם שווים 
6) רעיון הדמוקרטיה בא לידי ביטוי ע"י לינקולן - "שלטון של העם, ע"י העם, למען העם" 

דיקטטורי: 
1) שליט או קבוצה, שמרכזת בידיה את של סמכויות השלטון 
2) קיימת רק מפלגה אחת - מפלגת השלטון 
3) השליט מכתיב את אורח החיים של האזרחים והוא מעל החוק 
4) תקופת שלטונו בלתי מוגבלת 
5) השליטה מתבצעת באמצעות טירור. המתנגדים צפויים לעונשים. 
5) מאופיין בדרך כלל בטוטליטריות. 

שלטון במדינת ישראל: 
התקופה שלפני קום המדינה: המנדט הבריטי אפשר ליהודים לנהל את ענייניהם הפנימיים. בראש היישוב היו המוסדות הלאומיים שכללו בין היתר את: 
1) אסיפות הנבחרים - המוסד המחוקק של היישוב היהודי. 
2) הוועד הלאומי - המוסד המבצע הוסמך להוציא לפועל את החלטות אסיפת הנבחרים.  

מוסדות אלה היו לגרעין ממנו הוקמו מוסדות השלטון של מדינת ישראל 

בתקופה שלאחר הקמת המדינה: ב-20 לינואר 1949 נערכו הבחירות הראשונות, בהם נבחרו 120 חברי נציגים לכנסת ומתוכם לממשלת ישראל. 

ריבונות ועצמאות: 
מדינה ריבונית היא מדינה עצמאית. למוסדות השלטון שלה יש סמכות לנהל את ענייני הפנים ואת ענייני החוץ של המדינה. אין שום גוף שיכול לשנות או לבטל את החלטותיהם. סמכות זו חלה על האוכלוסייה ועל שטח המדינה. הריבונות באה לידי ביטוי בריבונות השלטון בענייני פנים ובענייני חוץ. 
בענייני פנים: חייה האוכלוסייה מתנהלים ע"י חוקי המדינה. המדינה מחוקקת חוקים, גובה מיסים, מגייסת לצבא, מחליטה החלטות לגבי הדרך שבה תנוהל המדינה, קובעת המנון, דגל ומטבע. המדינה כופה את חוקייה ורשאית להפעיל אמצעי אכיפה וענישה. 
בענייני חוץ: המדינה יוצרת יחסי גומלין עם מדינות אחרות וזה כולל הסכמי שלום, הסכמים כלכליים וחברתיים, חילופי מידע ומלחמות. 
ישנן מדינות אשר נתונות להשפעה וללחצים של מדינות אחרות כדוגמת ישראל - ארה"ב ועובדה זו עדיין לא פוגעת בעצם ריבונותה של המדינה. 

ריבונות ועצמאות בישראל: 
במגילת העצמאות כתוב: זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי לחיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית" מדינת ישראל החלה לפעול כריבונית החל מרגע עזיבת הבריטים את הארץ במאי 1948. מוסדות השלטון שלה הם היישום של הריבונות היהודית במדינה. מוסדות אלו חוקקו חוקים וביצעו החלטות בתחומים שונים בתוך המדינה וביחסי החוץ שלה. לשראל ישנם סמלים המעידים על ריבונותה: 
1) דגל - דגל ישראל מזכיר את הטלית שצבעה כחול ולבן. מגן דוד הוא סמל שנתקדש במסורת ישראל. הדגל מונף באירועים חשובים ועל מוסדות הממשל. 
2) סמל המדינה - מנורה וענפי הזית. המנורה קשורה למשכן ולבית המקדש ומבטאת חירות. עלי הזית מסמלים שלום. 
3) בולים - על בולי ישראל מוטבעים נופי ארץ ישראל, צמחי הארץ, אישים, ואירועים הקשורים להיסטוריה ולמורשת של העם והמדינה. 
4) מטבע - המטבע הישראלי - "השקל" 
5) המנון - מדבר על רגשות יהודים וגעגועיו של העם לארצו. 
6) מוסדות השלטון - מקבלים את ההחלטות בענייני החוץ ופנים באופן עצמאי. 

* ארבעת היסודות להקמה של מדינה מודרנית הם התנאים הראשונים וההכרחיים. אחר כך יש גם צורך בהכרה בין לאומית - תוקף חוקי. 

אירועים היסטוריים במגילת העצמאות(סדר כרונולוגי): 
1) גלות בבל 
2) העליות 
3) הקונגרס הציוני הראשון 
4) הצהרת בלפור 
5) השואה 

6) כ"ט בנובמבר - ההחלטה להקמת המדינה ע"י האו"ם 


© מבחנים, 2011-2012.