הבדלים בין לאום לקבוצה אתנית(1). קבוצה אתנית אינה שואפת להגדרה עצמית, ואילו לאום שואף להגדרה עצמית. 

(2). קבוצה אתנית מתגבשת רק על סמך יסודות שאינם פרי בחירה כגון תרבות, היסטוריה ודת, ואילו לאום עשוי להתגבש גם על רקע יסודות שהם פרי בחירה כגון ערכים ואידיאולוגיה. 


© מבחנים, 2011-2012.