סוגי המדינות הלאומיות השונות1. מדינות לאום הומוגניות – כוללת בני עם אחד, או שהמיעוט הלאומי הקיים בהן מבוטל מבחינה מספרית. – יפן ופורטוגל. 

2. מדינות לאום – כוללת רוב לאומי אחד וקבוצת מיעוט או מספר קבוצות מיעוט לאומיים נוספים, זהו הדגם הנפוץ. – בריטניה וישראל. 

3. מדינות דו-לאומיות – שייכות ל-2 לאומים שונים. – בלגיה. 

4. מדינות רב-לאומיות – שייכות למשפר רב של עמים. – שוויץ, ניגריה. 

הדומה במדינות לאום דמוקרטיות – זהותן הלאומית משלבת בין יסודות פוליטיים לבין יסודות אתניים. השונה – הדגש שנותנת כל מדינת לאום לכל אחד מיסודות אלו. 


© מבחנים, 2011-2012.