תפיסות שונות לציונות כפי שהן באות לידי ביטוי בשלוש גישות שונות לאופייה הרצוי של מדינת ישראלתפיסה ראשונה (גישת "מדינת התורה") כופרת בציונות. ע"פ תפיסה זו תקום המדינה היהודית כחלק מתהליך הגאולה הניסית. 

תפיסה שנייה ("גישות: "מדינה דתית-לאומית, "מדינת לאום יהודית-תרבותית, "מדינת העם היהודי" ו"מדינת היהודים") דוגלת בציונות ומקבלת אותה כפי שהיא. 

- תפיסה שלישית ("מדינת כלל-אזרחיה") מקבלת את הציונות כתנועה לאומית, אך מתנגדת לזיהוי המדינה כציונית. 


© מבחנים, 2011-2012.