גישתה של מדינת ישראל כלפי המיעוטים החיים בהגישה המכירה בזכויות הקבוצה. 
השקפת עולם שלפיה יש מקום במדינה לקבוצות מיעוט ועל המדינה להעניק להן אמצעים ולשמור על זכויותיהן הייחודיות. 
מדינת ישראל מגינה על חופש הדת והפולחן (דרך מימון משרד הדתות), מכירה ביום שבתות לכל עדה ודת, מכירה בשפה הערבית כשפה רשמית שנייה ומאפשרת לערבים ייצוג בפרלמנט. לסיכום: המדינה מעניקה למיעוט אמצעים שיאפשרו לו לשמור על זהותו. זכויות אלו מוגדרות ומובטחות בחקיקה.


© מבחנים, 2011-2012.