חוקים המבטאים את הלאום היהודי1. חוק השבות – מעניק לכל יהודי את הזכות לעלות לישראל (לו, לילדיו, לנכדיו ולבן/בת זוגו גם אם אינם יהודים). חוק זה מבטא את הקשר של מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות ומבטיח את היותה מדינת העם היהודי באמצעות חקיקה בעלת צביון יהודי לאומי. חוק זה מטרתו היא להבטיח רוב יהודי במדינת ישראל. 

2. החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם – 1950, מאפשר להעמיד לדין נאצים ועוזריהם על פשעיהם נגד היהודים בתקופת המשטר הנאצי בגרמניה. 

3. חוק יסוד ירושלים בירת ישראל – החוק מבטא את הקשר בין מדינת ישראל לירושלים, בירת העם היהודי. החוק קובע כי מוסדות הממשל יהיו בירושלים. החוק מבטא את היותה של מדינת ישראל מדינת לאום יהודית ו/או מדינת העם היהודי. 

4. חוק יסוד מקרקעי ישראל – 1960, מקרקעי ישראל הם אדמות הלאום הכוללות כ-90% מקרקעות המדינה. קרקעות אלה כוללות גם את אדמות קק"ל. החוק קובע שקרקעות אלה אינן ניתנות למכירה אם במכר או בדרך אחרת. 


© מבחנים, 2011-2012.