חוקים המבטאים את הדת היהודית1. חוק שעות העבודה והמנוחה – 1951. החוק קובע את יום המנוחה השבועי: ליהודים - שבת, למוסלמים – ראשון או שישי. העסקת עובד ביום המנוחה אסורה וכמו כן נאסר על בעלי עסק לעבוד ביום זה, אלא אם ניתן להם היתר מיוחד ע"י שר העבודה. 

2. חוק איסור גידול חזיר – 1962. החוק אוסר על גידול חזירים על אדמת הארץ, להוציא אזורים שבהם מרוכזת אוכלוסייה לא יהודית ולא מוסלמית. 

3. חוק חג המצות – 1986. החוק אוסר על בעלי עסק להוציא בפומבי חמץ למכירה או לצריכה במשך כל ימי חג הפסח. 


© מבחנים, 2011-2012.