חוקים המבטאים מורשת יהודית1. חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה – 1959. תרבותי ויהודי: החוק קובע שיום כ"ז בניסן יוקדש מדי שנה בשנה להתייחדות עם זכר השואה ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם. 

2. חוק רשות השידור – 1965. תרבותי: בחוק נקבע מהן מטרות השידור הציבורי, אחת מהן היא לחזק את הקשר בין היהודים למורשתם היהודית. 

3. חוק יסודות המשפט – 1980. לאומי ותרבותי: החוק קובע שאם ישנה בעיה משפטית שאין לה מענה בחוקים הקיימים, יש להחליט לגביה ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. 


© מבחנים, 2011-2012.