הסיבות להעברת שאלת ארץ ישראל לאום עי בריטניהלאחר שתוכניתו של בווין נדחתה על ידי הערבים והיהודים, החליטה בריטניה להעביר את שאלת א"י לדיון באו"ם.

 

קיימות מספר תשובות :

א. בריטניה קיבלה מן האו"ם מנדט על א"י והייתה צריכה לחדש את יפוי הכח שניתן לה מטעם האו"ם.

ב. יש סברה כי פנתה לאו"ם מתוך כוונה לקבל כתב מנדט עם סמכויות נרחבות יותר וסיוע כספי מן האו"ם שיאפשר לה שליטה טובה יותר באזור.

ג. בריטניה ציפתה שבשל המלחמה הקרה, האו"ם יבקש ממנה להמשיך בשלטון המנדט על א"י וכך תוכל להתחמק מן ההתחייבויות שלה לעם היהודי בהצהרת בלפור ובכתב המנדט.

ד. יש סברה כי בריטניה הגיעה להחלטה להפסיק את שליטתה בא"י וזאת בשל פעולות הטרור של ארגוני המחתרת , הפגיעות בחיי החיילים והשוטרים הבריטים וכן העול הכספי הכבד בשל אחזקת צבא ומשטרה בא"י.

יתכן וגם הבקורת הציבורית בבריטניה ובעולם כולו, נגד מדיניות ממשלת בריטניה בעניין המעפילים , גרמה לכך שבריטניה רצתה הפסיק את המנדט.


© מבחנים, 2011-2012.