סיכום על ועידת ואנזהועידת ואנזה- מטרות כינוס הוועידה, נציגי הרשויות שהוזמנו, הנושאים שהועלו בישיבה, הוועידה ומקומה בתהליך ביצוע "הפתרון הסופי".

ועידת ואנזה.לדיון בשאלת הפתרון הסופי הזמין היידריך, ראש משטרת הביטחון, פקידים בכירים בממשל ברייך לישיבה שנועדהלהתקיים ב-9 לדצמבר 1941. היידריך ציין בהזמנה שהישיבה נועדה להביא לאחדות דעים בין הגורמים הקשורים ל"פתרון הסופי". ואולם הישיבה נדחתה. ההתקפה על הצי האמריקני בפרל הרבור והצטרפות ארה"ב למלחמה- גרמו לדחייתה.

כעבור שבועות ספורים, ב-20 בינואר 1942, כונסה הישיבה מחדש על ידי היידריך בוילה בפרבר של ברלין בשם ואנזה. ישיבת עבודה זו כונתה ועידת ואנזה. בהזמנה שנמסרה למתכנסים נכתב כי נושא הישיבה הוא 'הסדר פתרונה הסופי של בעיית היהודים'. עוד צוין בהזמנה כי המשתתפים מוזמנים לארוחה שתיערך בסיומה. המקום היה פסטורלי, על גדת נהר. הרצח ההמוני של היהודים בברית המועצות כבר החל, מחנות ההשמדה הראשונים כבר הוקמו בסוף 1941.

ההחלטה על הפתרון הסופי לא התקבלה בועידת ואנזה, בוועידה דנים בביצועו הפתרון, ההחלטה כבר התקבלה על ידי ראשי המשטר- היטלר, גרינג והימלר. הרצח ההמוני החל עם פריצת ברברוסה, ולכן נשאלת השאלה, בשביל מה לכנס הועידה?הרי בועידה השתתפו פקידים בכירים, אך לא מקבלי ההחלטות העקרוניות. שמונה מ-15 המשתתפים היו בעלי תואר דוקטור, והפקידים הבכירים ייצגו את משרד הפנים, המשפטים, החוץ, הגסטאפו והאס-אס. המתכנסים כאמור לא קיבלו החלטות על ביצוע הרצח, שכן ההחלטה כבר נתקבלה, והשמדת היהודים החלה עוד לפני הכינוס(!). הישיבה נועדה לתאם בין הגופים שהשתתפו בפועל ברצח העם היהודי, והיא נמשכה, על פי עדות אייכמן- כשעה עד שעה וחצי. מטרת הכינוס להיות פרגמטי.

מטרות הועידה:

א. דיון בדרכי היישום של הפתרון הסופי.הדרך בה מיישמים את ההחלטה על ביצוע הפתרון הסופי. הרייך מוקם ברחבי אירופה. גרמניה כבר שולטת. בעקבות ברברוסה נוספו יהודים רבים לשלטון הנאצי ולכן צריך להתדיין בדרכים הטובות לביצוע הרעיון.

ב. תיאום וחלוקת אחריות בין הגופים השונים בשלטון הנאצי.כדי להוציא תכנית שכזו לפועל- מעורבים גורמים רבים. צריך לקבוע את חלוקת האחריות. כל הגופים הקשורים לפעילות נגד היהודים היו בוועידה. בחלוקת האחריות נקבע שהאס אס עומד בראש ה"טיפול" ביהודים אבל כל שאר הגופים מסייעים.

ג. הדגשת היהודים כאויב מרכזי.היהודי מאיים על הגזע הארי. אחת ממטרות הועידה הייתה להבהיר- שהיהודים הם אויב בכל אירופה. לא מדובר על משהו נקודתי, החלטה ספציפית, זהו מבצע לחיסול יהודי אירופה בכל המדינות וכל הקהילות. בועידת ואנזה אין הבדל בין מדינה נייטרלית, שעדיין במלחמה, לבין מדינה כבושה. במילים אחרות- כל היהודים נועדו לחיסול, גם אם אינם נכללים בשטחי הכיבוש הנאצי.

 

נושאים בועידה:

א. סקירת המדיניות כלפי היהודים.היידריך סוקר את המהלכים שננקטו כלפי היהודים עד ינואר 1942. הוא מפרט על צעדים חוקיים שנעשו כמו חוקי נירנברג, ליל הבדולח ומרחיב את הקמת הגטאות. הוא הוסיף מידע על הגירת היהודים ועל המאמץ שנעשה לטהר את גרמניה עד 1939. הוא טוען שישנם כ-11 מיליון יהודים באירופה(כולל יהודי בריה"מ), והפתרון- במקום הגירה- פינוי למזרח. במושג זה "פינוי למזרח" השתמשו הנאצים ככינוי הסוואה לרצח היהודים.

ב. הצגת טבלת הנתונים המספריים וההחלטה על ההשמדה(שהתקבלה).היידריך מציג טבלה ובה נתונים מספריים של יהודים בכל מדינה ומדינה, הנאצים אספו את הנתונים המספריים של היהודים בכל מדינה. הטבלה בעלת חשיבות גבוהה, וכוללת קהילות קטנות, 200 יהודי אלבניה, לצד מיליוני היהודים בבריה"מ. משמעות הטבלה שהרצח הוא טוטאלי, מוחלט, ואין ויתורים והנחות לאף אזור ולאף קהילה. ההשמדה מוחלטת ואין ליהודים דרך לברוח ממנה. הרצח יחל מיהודי אוסטריה וגרמניה ולאחר מכן- ילך ויתרחב.

ג. סקירת דרכי הביצוע של ההשמדה.היידריך מדווח על ההרג של היהודים שנעשה עד אותה תקופה, על עבודות הכפייה ומחנות העבודה. מוות היהודים בגטאות, סוקר את השלב הראשון של מבצע ברברוסה ושם דגש מרכזי על שני דברים: הראשון, על המעבר למזרח- זו הדרך, כל יהודי מערב אירופה יועברו למזרחה(פולין). השני, תתבצע סריקה של כל אזור שנכבש במטרה למצוא את היהודים, רדיפה של היהודים עד היהודי האחרון.

משמעות הועידה: הועידה נתנה את הגושפנקא להרחיב את הרצח ההמוני, ולקדם את מכונת המוות. המשמעות היא לא קבלת ההחלטה על הרצח אלא מתן החותמת לרצח. לראשונה בתולדות האנושות, מתכנסת קבוצת אנשים ודנה ביישומו של ג'נוסייד(רצח עם). מדובר על תכנון אכזרי ושיטתי של השמדה על רקע אידיאולוגי, לא כלכלי, ולא על רקע גחמה עוברת. כמו כן, הועידה הגדירה שהאס אס היא הזרוע המבצעת של ההשמדה, אבל כל שאר הגופים שותים ומקבלים את האחריות. הדבר האחרון- כתוצאה מהוועידה הוקמו המחנות הגדולים, והשילוחים הגדולים החלו אחרי הועידה. רודולף הס, שהיה מפקד אושוויץ, טען שאזור אושוויץ הביצתי יועד להקמת מחנה גדול כבר בסוף 1940.

בעיות שעלו בואנזה: הנושא המרכזי שעלה כבעיה היה יהודים לנישואי תערובת- מה היחס ליהודים כאלה? בנושא זה לא נתקבלה מדיניות חד משמעית. המחיר שאדם שהוא צאצא לנישואי תערובת משלם- הוא עיקור/סירוס. מי שהיה מוכן לכך- יזכה בחיים. צאצאים מדרגה שנייה, הדבר נתון לשיקול הדעת של המפקד המקומי- אם יש לאותו אדם מראה של ארי- הוא יזכה לחיים ואם מראה של יהודי- מות יומת.


© מבחנים, 2011-2012.