הצו להגנת העם והאומה הצו להגנת העם והאומהחלק מתקנות חירום. למחרת שריפת הרייכסטאג, היטלר מפרסם את הצו, שמבטל למעשה את זכויות היסוד של האזרחים במדינה הדמוקרטית והסיר מעליהם את הגנת החוק. הצו ביטל את חופש הביטוי של היחיד, את חופש העיתונות ואת חופש האספה וההתאגדות. מן הצד השני הוא התיר להפר את הפרטיות של קשרי הדואר, הטלגרף והטלפון. המפלגה הקומוניסטית הוצאה אל מחוץ לחוק, בטענה של הגנת העם. באווירה זו של טרור, אלימות ומעשי הפחדה התנהלה מערכת הבחירות, במהלכה 'פוצצו' אספות פוליטיות של יריביהם, מתנגדיהם נרצחו, נאסרו או פוטרו ממשרותיהם ועיתוניהם הוחרמו.


© מבחנים, 2011-2012.