החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני - הסברהחוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני: שומר על "טוהר הדם" הגרמני. בחוק ישנה הפרדה כלכלית וחברתית בין היהודים לבין הארים. למשל איסור נישואי תערובת, אסור ליהודי להתחתן עם לא יהודיה. אסור ליהודי להעסיק עוזרת בית גרמניה מתחת לגיל 45(על מנת שלא יתפתח קשר ביניהם). אין זה לכבודם של הגרמנים שיהודי יעסיקם. איסור קיום יחסי מין בין גרמנים ליהודים. אסור ליהודים להניף את הדגל הגרמני. לעומת איסור שימוש בצבעי הדגל הגרמני, הותר ליהודים להשתמש בצבעים שלהם(טלאי צהוב, כחול לבן). הדבר גרם לבידודם של היהודים, להפרדתם. החוקים הגרמנים קובעים ומעצימים את ההפרדה בין היהודים לגרמנים.


© מבחנים, 2011-2012.